maanantai 1. joulukuuta 2008

Opettaja-lehti 28.11.

Opettaja-lehti kommentoi maahanmuuttajanuorten koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Onneksi ratkaisukin löytyy.

Maahanmuuttajien koulutusputki vaarassa
Opettaja-lehti 28.11.

Maahanmuuttajien opintiellä on yhä monta kompastuskiveä. Tuore selvitys osoittaa, että maahanmuuttajanuoret ovat vaarassa pudota koulutusmahdollisuuksien ulkopuolelle.

Turvapaikanhakija- ja pakolaislasten mahdollisuuksia koulutukseen selvitettiin YK:n pakolaisjärjestön aloitteesta seitsemässä maassa. Suomen selvityksen tuotti Lastensuojelun keskusliitto.

Maahanmuuttajanuoren negatiivisen kierteen voivat laukaista esimerkiksi maahanmuuton ja pakolaisuuden aiheuttama stressi, koulukiusaaminen ja opettajien asenteet.

- Uusimmissa tutkimuksissa on todettu, että toisen polven maahanmuuttajat kärsivät vanhempiaan useammin vaikeista mielenterveyshäiriöistä, sanoo suunnittelija Taina Martiskainen Lastensuojelun keskusliitosta.

Kaikki uussuomalaiset eivät pysty tukemaan lapsiaan koulunkäynnissä kielivaikeuksien vuoksi. Huono suomen kielen taito saattaa muodostua nuorelle jatko-opintojen esteeksi peruskoulun jälkeen.

- Suomen kielen opetusta, tukiopetusta ja oman äidinkielen tukemista tulee tehostaa. Lisäksi tarvitsemme maahanmuuttajataustaisia koulukuraattoreita ja muutenkin oppilashuollon resursointia.
(STT)


Viimeinen kappale kertoo että kaikki selviää vielä parhain päin, koska koulutukseen on nyt ja tulee aina olemaan valtaisasti rahaa sijoitettavaksi. Ja jos rahaa ei ihan joka tarkoitukseen riitäkään, ymmärrämme varmasti kaikki että maahanmuuttajataustaiset kuraattorit ja oppilashuollon "resursointi" tulevat varmasti huomioiduiksi ennen toissijaisia kulueriä.

Alkuperäinen teksti sisältää pari muutakin asiaa jotka eivät ole mahtuneet Opettajan sivuille. Siellä todetaan että:

Huolimatta siitä, että maahanmuuttajalasten koulunkäyntiin on Suomessa panostettu, on koko järjestelmän tasolla vielä paljon kehittämisen varaa.

Tämä savotta on todellakin vasta alussa.

Myllypurolaisia ja Vuosaarelaisia vanhempia saattaa kiinnostaa seuraava:
Maahanmuuttajalapset ovat myös muita useammin koulukiusaamistapauksissa sekä tekijöinä, että uhreina, kertoo Lastensuojelun Keskusliiton suunnittelija Taina Martiskainen.
Rahanmenoa ei voi välttää:
Erityisessä vaarassa ovat teini-ikäiset. Riittämättömän suomenkielen taidon vuoksi moni saa nipin napin peruskouluopinnot päätökseen, eikä pysty jatkamaan keskiasteella ilman tehokkaita tukitoimenpiteitä.
Niille jotka eivät osaa lukea byrokraattista uuskieltä kerrottakoon että tukitoimenpiteillä tarkoitetaan rahaa.

Todellinen visiointi jääkin viimeiseen kappaleeseen, joka ei ole mahtunut Opettaja-lehden sivulle.
Lainsäädännönkin tasolla on parantamisen varaa. Perustuslain mukaan kaikkien lasten tulee saada nauttia maksuttomasta perusopetuksesta. Maahanmuuttajalasten opetuksen saatavuus perustuu usein kuitenkin pelkkään hyvään tapaan. Lainsäädäntö ei sitä takaa, sillä perusopetuslaki velvoittaa kunnat järjestämään opetusta vain vakinaisille asukkailleen.
− Näihin asioihin tulisi kiinnittää ajoissa huomiota, sillä maahanmuuttajien osuus väestöstämme on jatkuvassa kasvussa. Kiivainta kasvu on pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä joka kymmenes helsinkiläisistä kouluikäisestä on muun kuin suomen- tai ruotsinkielinen. Vuonna 2025 heidän osuuden ennustetaan olevan jo 23 prosenttia, muistuttaa Martiskainen.

Pidetäänpä mielessä.