maanantai 1. joulukuuta 2008

Helsingin Uutiset ja Myllypuron ala-aste

Jos Hirvonen ja Myllypuron ala-aste kuulostivat tutuilta, olet saattanut lukea tämän ja siitä käydyn keskustelun:


Kouluväkivalta karkottaa oppilaita Myllypuron ala-asteelta

Itähelsinkiläisellä ala-asteella on käynyt oppilaskato koulukiusaamisen takia.

Helsingin Uutisiin yhteyttä ottaneen äidin mukaan kolme Myllypuron ala-asteen oppilasta on viimeisen parin viikon sisällä vaihtanut koulua henkisen ja fyysisen väkivallan takia. Lähtijät ovat kaikki samalta luokalta.

–Luokassa on kriisi, koska kolme on jo lähtenyt. Vanhemmat pitäisi pyytää paikalle keskustelemaan tilanteesta, mutta siitä on toistuvasti kieltäydytty. Tämä on pelottavaa. Oppilaisiin on käyty fyysisesti käsiksi viikoittain, sanoo nimettömänä pysyvä äiti, jonka lapsi siirtyi toiseen kouluun.

Äidin mukaan kiusaajina on neljän pojan joukko, joka erityistukea tarvitsevana on sijoitettu itseään nuorempien oppilaiden luokkaan. Äiti epäilee, että erityisoppilaat eivät saa riittävästi tukea täpötäydessä yleisopetuksen ryhmässä, mikä osaltaan lisää oppilaiden oireilua. Kiusaajat ovat pari vuotta luokkatovereitaan vanhempia.

–Maahanmuuttajia on alueella ja se pitää hyväksyä, mutta erityistukea tarvitsevia oppilaita pitäisi olla yhdellä luokalla ja yhdessä koulussa vähemmän. Ei mielestäni ole rasistista puhetta, että ne maahanmuuttajat, joilla on esimerkiksi kieliongelmia, tarvitsevat erityistukea.

Rehtori Anna Hirvonen vahvistaa, että kolme saman luokan oppilasta on siirtynyt pois Myllypuron ala-asteelta tänä syksynä.

–Vanhemmat ovat viestittäneet, että koulukiusaamista on ollut ja se on vanhempien näkökulma. He näkevät asian omalta kannaltaan.

–En kiellä, etteikö Myllypuron ala-asteellakin voisi koulukiusaamista esiintyä, mutta monta kertaa kyse on mutkikkaasta tapahtumasarjasta. Asioita selvitellään koululla aina kaikkien osapuolten kannalta. Tässä kohdin en voi tarkemmin kommentoida asioita salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden takia, Hirvonen lisää.

Hirvosen mielestä Myllypuron ala-asteella oppimisvaikeuksista kärsiviä ja erityistukea tarvitsevia oppilaita ei ole sijoitettu normaalin perusopetuksen luokille liikaa. Hirvosen mukaan erityisoppilaita ei ole heidän koulussaan keskimääräistä enemmän.

–Kun koulutulokkaat tulevat ja luokkia muodostetaan, pyritään siihen, että luokat olisivat mahdollisimman tasapainoisia niiden ennakkotietojen perusteella, joita meillä oppilaista on.

Hirvonen myöntää kuitenkin, että Myllypuron ala-asteella on normaaliluokkiin sijoitettuna oppilaita, joille on tehty erityisluokkapäätös.

–Kaupungissa toimii erityisluokkia, joihin sijoitetaan oppilaita, joilla erityistuen tarve on erityisen suuri. Näitä erityisluokkien luokkapaikkoja ei ole Helsingissä tarpeeksi. On oppilaita jotka tarvitsisivat tuetumpaa oppimisympäristöä, mutta he joutuvat silti joskus odottamaan erityisluokkapaikkaa. Meillä on muutamia jonossa, mutta niin on useissa muissakin kouluissa.

Hirvonen ei tiedä, minkä tyyppistä tilaisuutta vanhemmat ovat toivoneet.

–Vanhempainilta tässä kyseisessä luokassa on tulossa. Joskus on järjestetty tilaisuus, jossa kriisiosapuolet vanhempineen tapaavat, mutta tässä on ollut eri syitä, joiden takia se ei ole ollut mahdollista.


Paikallislehdykän keskustelupalstan vesilasissa hölskyi asian tiimoilta hetken. Muun median hiljaisuus on korviahuumaava.

Koulu reagoi asiaan:Myllypuron ala-asteella etsittiin keinoja lopettaa kouluväkivalta

Kiusaaminen ja fyysinen väkivalta ovat Myllypuron ala-asteella suurempi ongelma, kuin koulun opettajat–ja jopa osa vanhemmista ovat tähän asti tienneet.

Pelottelu, väkivallalla uhkailu ja väkivalta ovat lapselleni lähes jokaviikkoinen painajainen, purki tuntojaan yksi keskiviikkona järjestetyn yhden luokan vanhempainiltaan osallistuneista äideistä.

–Lapseni sanoi viime viikolla haluavansa vaihtaa koulua. Hän ei jaksa enää pelätä, jatkoi toinen äiti.

Vanhemmat epäilivätkin, että koulussa väkivaltaan yltynyttä kiusaamista on vähätelty.

Myllypuron ala-asteen rehtori Anna Hirvonen, luokanopettaja Pia Hulkko ja Helsingin opetuspäällikkö Lassi Kilponen kuuntelivat vakavina äitien ja isien kertomuksia.

Rehtori Hirvonen kiisti kiusaaminen vähättelyn.

–Olemme pyrkineet puuttumaan kaikkiin kiusaamistapauksiin, mitä on tullut tietoomme. Tapaukset ovat yleensä niin monimutkaisia juttuja, ettei ole olemassa yksittäistä keinoa jolla asiat voitaisiin ratkaista kerralla.

Hirvonen kannusti vanhempia ilmoittamaan kaikista kiusaamistapauksista välittömästi kouluun.

–Tämä koskee sekä koulussa, että koulumatkoilla sattuneita kiusaamisia.

Opetuspäällikkö Lassi Kilponen muistutti, että kiusaaminen on lähes jokapäiväinen ilmiö kaikkialla Helsingin kouluissa.

– Se on arkipäivää, mutta siihen puututaan niin täällä Myllypurossa kuin muissakin kouluissa aina, kun sitä havaitaan, Kilponen vakuutti.

Lastensa turvallisuudesta huolissaan olevat vanhemmat halusivat tietää, mitä keinoja koululla on käytettävissään koulukiusaamisen ja -väkivallan kitkemiseen.

–Kurinpitokeinoina ovat opettajan puhuttelu, jälki-istunto, varoituksen antaminen ja viimeisenä keinona määräaikainen erottaminen, rehtori Anna Hirvonen luetteli.

Varoitusta tai erottamista ei Hirvosen mukaan ole Myllypuron ala-asteella käytetty rangaistuksena koskaan.

–Rangaistuksia tärkeämpiä ovat jokapäiväisiin ongelmatilanteisiin puuttuminen, keskustelut oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa, Hirvonen muistutti.

Luokanopettaja Pia Hulkko huomautti, että hän on jatkossakin valmis järjestämään kiusaajan ja kiusatun oppilaan vanhempien kanssa yhteistapaamisia, joissa ongelmiin pyritään yhdessä etsimään ratkaisuja.

–Kouluilla on monia keinoja puuttua kiusaamiseen, mutta yleensä ratkaisut eivät ole yhden napin takana, vaan vaativat aikaa, opetuspäällikkö Kilponen muistutti.

Hän painotti myös koulun ja lasten vanhempien välisen yhteistyön tärkeyttä koulukiusaamisen kitkemiseksi.

–Pelkäävä lapsi ei voi odottaa vuosia. On järkyttävää, jos lapselle pitää sanoa: "koeta kestää vielä kolme viikkoa, sitten alkaa kesäloma". Ja sama pelko väkivallasta jatkuu syksyllä, tuskastunut äiti muistutti.

Vajaan kahden tunnin yhteiskeskustelun jälkeen rehtori ja osa vanhemmista jäivät miettimään nopeita ja konkreettisia keinoja kiusaamisen estämiseksi. Palaverissa etsittiin vastausta muun muassa yhden oppilaan isän kysymykseen:

–Mitä konkreettista koulu tekee, ettei lapseni enää tarvitse soittaa minua hakemaan häntä koulusta, koska hän pelkää tulevansa kotimatkalla hakatuksi.


Helsingin uutisisten nettisivuilla käyty keskustelu on niin kiihkeää etten uskalla sitä tänne kopioida. Vanhemmat eivät vaikuta tyytyväisiltä.

Muissa yhteyksissähän Myllypuron ala-aste on noteerattu mm. Joulu-Talent-Showstaan.